Connexxion

Connexxion kiest voor vernieuwde banden vanwege brandstofbesparing, comfort, levensduur en veiligheid

Connexxion is een van de grootste openbaar vervoerbedrijven van Nederland. Naast taxi’s en vaartuigen bestaat de vloot uit ruim 1.400 stads- en streekbussen, met een lengte van 10 tot 18 meter. Sinds 2019 rijden de bussen volgens een prijs-per-kilometer contract met voornamelijk vernieuwde banden.

De vernieuwde busbanden die Connexxion gebruikt verschillen van vrachtwagenbanden. De zijwanden zijn op verzoek verstevigd vanwege het frequent schuren tegen stoepen, het loopvlak bespaart brandstof (of elektriciteit) en levensduur en comfort vragen continu om aandacht. Denk aan de transitie van het wagenpark naar zero-emissie bussen met krachtige elektromotoren.

Danny Adriaanse, Manager Technical Support Stafbureau, werkt sinds 2002 bij Connexxion en is ondersteunend aan de tien werkplaatsen: “We overleggen regelmatig met onze leverancier. We gebruiken voor 70% vernieuwde banden met een geoptimaliseerd loopvlak op streng gecontroleerde karkassen. De belangrijkste redenen om voor vernieuwde banden te kiezen zijn het milieu en klimaat, brandstofbesparing en de kosten.”

Brandstofbesparing
Nicole Zaal is Contract Manager Fleet voor Connexxion: “Het loopvlak van onze leverancier was destijds revolutionair. Door een specifieke compound toe te voegen, daalde de rolweerstand met 35% met behoud van grip en kilometerprestatie. Dit leverde een brandstofvermindering van 4% op. In cijfers leverde deze geringe investering op jaarbasis een besparing van liefst vier miljoen liter brandstof op en een CO2-reductie van ruim 10 miljoen kilo. Het is niet voor niets dat Connexxion blijft vasthouden aan dit profiel.”

“Intussen zat de concurrentie niet stil en zullen de verschillen tussen de diverse aanbieders van vernieuwde banden kleiner zijn geworden. Gelukkig maar. We houden zelf continu de vinger aan de pols en onderhouden een dialoog met onze leverancier waarbij de kwalitatieve feedback over slijtage en verbruik voor verbetering moet zorgen. De ontwikkelingen gaan door, zoals nu met elektrische bussen en waterstof. Het aanvangskoppel is vergeleken met bussen die op diesel rijden enorm en dat stelt andere eisen aan de banden.”

“Inmiddels zijn vernieuwde banden beschikbaar die speciaal ontwikkeld zijn voor inzet onder elektrische bussen. De combinatie van een hogere kilometerprestatie met behoud van grip, lage rolweerstand en lage geluidsproductie maakt dat de vernieuwde banden ook klaar zijn voor de elektrische toekomst.”

CO2-prestatieladder
“De CO2-prestatieladder is een instrument dat Connexxion helpt bij het reduceren van CO2-kosten, in de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Vernieuwde banden besparen vanwege de productiemethode een aanzienlijke CO2-uitstoot. De prestatieladder is een nuttig instrument bij aanbestedingen en ook opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan een gereduceerde ecologische voetafdruk. Deze tool is in korte tijd gemeengoed geworden. Het is win-win: een vernieuwde band is stukken goedkoper dan een vergelijkbare nieuwe band en ook nog eens beter voor het milieu vanwege de circulaire productiemethode.”

Banden die comfortabel, veilig en langer meegaan
Danny: “We houden nauwkeurig bij hoe lang de band meegaat. Hoe minder een band gewisseld hoeft te worden, hoe beter. In onze werkplaatsen worden banden, afgezien van regulier onderhoud en apk, viermaal per jaar grondig bekeken. Een specialist kan direct actie ondernemen in het geval van onder- of overspanning, reparatie of vervanging. Globaal zijn 97% van onze banden in orde. Voor vernieuwingen gelden geen afwijkende cijfers: ze presteren als vergelijkbare nieuwe kwaliteitsbanden.”

“Levensduur, comfort en verbruik blijven aandacht vragen. Het is een compromis om tot de optimale balans te komen. De industrie loopt daar iets op achter; ik doel op banden voor zero-emissie bussen. De branche is (wereldwijd) net iets te klein om mee te lopen met de allernieuwste ontwikkelingen. Uiteindelijk resulteert gebruik van vernieuwde banden in een gunstige prijs per kilometer. In het samenspel met onze leverancier komen we tot steeds betere profielen en rubbersamenstelling zodat we onze klanten veilig en comfortabel kunnen vervoeren.”