Recyclebedrijf RENEWI

Vernieuwde banden leveren een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot, garanderen de veiligheid, besparen tijdens het productieproces op gebruik van olie en grondstoffen en verlagen de aanschaf- en gebruikskosten. Recyclebedrijf Renewi weet precies waar zij over praat. Al jaren.

Bij Renewi doen rendement, grip en rolweerstand van vernieuwde banden niet onder voor nieuwe banden

Renewi rijdt dagelijks met meer dan veertienhonderd trucks (waaronder bedrijfsafval- en huisvuilophalers) en ruim zevenhonderd getrokken eenheden. Het wagenpark wordt ingezet vanaf vierenveertig eigen locaties en rijdt al jaren op vernieuwde banden. Erik Stuive, manager maintenance van Renewi: “Duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde, dus de keuze voor vernieuwde banden ligt voor de hand. Die keuze mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid, dat is een andere kernwaarde.” Door in het wagenpark gebruik te maken van vernieuwde banden, wordt ten opzichte van de productie van een vergelijkbare nieuwe band een belangrijke bijdrage geleverd aan onder andere de vermindering van CO2-uitstoot en een besparing op het gebruik van olie en grondstoffen.”

Sterk lagere kosten
Erik Stuive: “Vernieuwde banden zorgen voor een sterke vermindering van de kosten. De aanschaf is 40 procent goedkoper dan een vergelijkbare kwalitatieve nieuwe band, terwijl de prestaties zoals rendement, grip en rolweerstand er niet voor onder doen. De bijvangst bestaat dus uit harde euro’s.” Vernieuwde banden worden in principe op de trek- en sleepassen gemonteerd. “Wij weten dat ook diverse busbedrijven met vernieuwde banden op de stuuras rijden. Vanuit de duurzaamheidsgedachte vind ik dat heel interessant, maar vooralsnog is dat niet het beleid van Renewi”, aldus Erik Stuive.

Beter gepositioneerd dan nieuwe banden
Renewi heeft gekozen voor een kwalitatieve goede vernieuwde band. De productie vindt plaats in Nederland. Er vindt een grondige veiligheidsinspectie van het karkas plaats, voordat deze voor vernieuwing wordt toegepast. Erik Stuive: “Onze strategische partner past in hun werkmethodiek onze kernwaarde één op één toe, zonder dat we er naar gevraagd hebben. Qua inzetbaarheid, rijcomfort en veiligheid is hun vernieuwde band beter gepositioneerd dan menig nieuwe band.” Bovendien geeft de huidige producent een 25 procent hoger rendement dan de vernieuwde banden die Renewi voorheen gebruikte. Erik Stuive: “Daar zit natuurlijk een financieel voordeel aan, maar vanuit één van onze kernwaardes – duurzaamheid – scheelt het ook dat je een kwart minder slijtage hebt en dus veel langer met de banden doet.”

Een beter systeem is ondenkbaar
Renewi wordt geholpen door een digitaal verwerkingssysteem. Elke band heeft zijn eigen registratie en de organisatie heeft per jaar meer dan zevenduizend registraties. De ingevoerde keuringsdata geven inzicht in het slijtageproces, zodat analyses over vroegtijdige uitval gemaakt kunnen worden. Daardoor kan het rendement op kilometercontracten geoptimaliseerd worden. Erik Stuive: “Dit is een sluitend controlesysteem. Ik denk niet dat je een beter systeem kunt bedenken. Vanuit de klantbeleving hanteert onze partner een optimaal systeem. Ze trekken alles uit de kast om te borgen dat de juiste karkassen voor de productie van onze vernieuwde banden worden gebruikt.”