Veel te winnen met het vernieuwen van banden: VACO lanceert campagne

Leiden, 1 november 2022 – Het verlengen van de levensduur van bedrijfswagenbanden (voor truck- en bus) via het vernieuwen van banden biedt ongekende kansen. Duurzaamheid, zuinig omgaan met grondstoffen en de circulaire economie zouden voor zowel bedrijfsleven als overheid redenen moeten zijn om vernieuwde banden te overwegen. Toch is het marktaandeel in Nederland van vernieuwde bedrijfswagenbanden een stuk lager dan in de ons omringende landen. Momenteel rijdt circa 20% van het personen- en vrachtvervoer in Nederland op vernieuwde banden. In Duitsland is dat 28%, in Frankrijk 35% en in de VS rijdt zelfs de helft op vernieuwde banden. Dus in Nederland valt nog veel te winnen.

Daarom lanceert VACO vandaag de kennis- en informatiecampagne over vernieuwde banden. In deze campagne wil VACO de voordelen in beeld brengen en ervaringen delen met transporteurs, eigen vervoerders, openbaar vervoer, overheid en opdrachtgevers voor transport. De boodschap: vernieuwde banden zijn veilig en betrouwbaar, hebben een lagere ecologische voetafdruk én hebben een gunstige kilometerkostprijs.

VACO brengt bandenvernieuwing ook bij politiek Den Haag onder de aandacht in het commissiedebat Circulaire economie dat op 2 november plaatsvindt. Als de Nederlandse overheid bandenvernieuwing stimuleert, zoals in Duitsland en Frankrijk ook het geval is, ontstaat op kortere termijn meer circulariteit in zowel het personen- als vrachtvervoer.

De basis van vernieuwde bedrijfswagenbanden komt van bestaande, gebruikte banden. Iets minder dan de helft van oorspronkelijk kwalitatief goede nieuwe banden komt in aanmerking voor hergebruik. Hier gaat per band een strenge selectie aan vooraf. Volledig gecontroleerd en gecertificeerd volgens Europese regelgeving. De banden krijgen een geheel nieuw loopvlak. Kwalitatief goede banden kunnen op deze manier meerdere levens meegaan. Hergebruik beperkt afval en bespaart per band tijdens de productie circa 50 tot 70 kilo aan grondstoffen, ruim 60% CO2 uitstoot en 70 liter olie.

Veel professionele gebruikers – van busmaatschappijen tot transportbedrijven, van gespecialiseerde afvalverwerkers tot zelfs vliegtuigmaatschappijen – verlengen de levensduur van hun banden reeds. De vernieuwde banden onder hun vloot leveren groene en financiële voordelen op. Daarnaast biedt het vernieuwen van banden hen de kans om een profiel op maat te ontwikkelen, waardoor hun voertuigen nóg veiliger, zuiniger en schoner rijden.

Kortom: wie een duurzame bijdrage wil leveren aan de circulaire economie en tegelijkertijd de bedrijfskosten wil minimaliseren, kiest voor vernieuwde banden.

De vier levens van een band

Goed wagenparkbeheer kan ertoe leiden dat een band vier levens heeft te weten:

1e leven:
De band wordt nieuw op een voertuig gemonteerd.

2e leven:
Na de eerste gebruiksfase wordt de band geherprofileerd. In dat geval worden bestaande profielen van een gebruikte band met een speciaal ontworpen mes dieper uitgesneden. Herprofilering van banden is uitsluitend toegestaan als dit op de zijwand van de band met het woord ‘regroovable’ is aangegeven.

3e leven:
Indien het profiel van de band, na de eerste herprofilering in grote mate is versleten kan de band na een grondige inspectie en goedkeuring worden voorzien van een nieuw loopvlak.

4e leven:
Als het profiel van de vernieuwde band in grote mate is gesleten kan deze opnieuw worden geherprofileerd.

Via deze vier levens van de band kan de levensduur van de band met 250% worden verlengd ten opzichte van de band die na één gebruiksfase voor verwerking wordt aangeboden. Op deze wijze worden veel grondstoffen en olie bespaard. Per herprofilering wordt 15 kg afval en per vernieuwing 55 kg afval voorkomen (uitstel van inzet van een nieuwe band). En tenslotte zal de km/kostprijs van de band positief worden beïnvloed.

Goed wagenparkbeheer leidt tot besparing van energie en grondstoffen

Onder wagenparkbeheer wordt verstaan: het regelmatig controleren van de banden van een wagenpark op bandenspanning, slijtage (waaronder profieldiepte) en schade. Een belangrijk aantal transportbedrijven en eigen vervoerders besteedt het beheer van de banden uit aan bandenservicebedrijven.

Bij een goed wagenparkbeheer kan in veel gevallen aanzienlijk langer van een bedrijfswagenband gebruik worden gemaakt.

Onjuiste wielstanden (b.v. als gevolg van het rijden tegen een voorwerp van buitenaf) kunnen leiden tot onregelmatige slijtage van banden. Door het voertuig in z’n geval tijdig uit te lijnen wordt onregelmatige slijtage van de banden voorkomen en behoeft de band niet vroegtijdig te worden vervangen. Een goed uitgelijnd voertuig geeft de banden een langere levensduur en zorgt voor meer grip en rijcomfort.

En bij (ernstige) schade aan een band (b.v. een inrijding) kan een band tijdig worden gerepareerd of vervangen. Regelmatig wagenparkbeheer leidt tot significant minder pechgevallen. Daarmee draagt het bij aan veiligheid en continuïteit.

Feit: 30% onderspanning geeft 50% meer slijtage (zie bovenstaande afbeelding).
Feit: de juiste bandenspanning vermindert het brandstofgebruik en reduceert de kans op bandenpech.

Brochure De voordelen van vernieuwde bedrijfswagenbanden

Veel bedrijven maken al gebruik van vernieuwde banden. In deze brochure vertellen vertegenwoordigers van een aantal toonaangevende bedrijven over hun overwegingen om dit te doen en welke ervaringen ze hebben met vernieuwde banden.
Download de brochure hier.