Terug naar overzicht

Via bandenvernieuwing is profiel van de band optimaal afgestemd op gebruiksmogelijkheden en inzet

Het profiel van een nieuwe band bepaalt voor welk doel een band het meest optimaal kan worden ingezet (b.v. montage onder een stuuras of trekas). Het bandenvernieuwingsproces biedt echter de mogelijkheid deze keuze te herzien. Na het vernieuwingsproces kan een band dus voor een ander doel worden ingezet dan de oorspronkelijke inzet. Nadat een band is goedgekeurd voor bandenvernieuwing wordt de band geruwd om het restant van het oude profiel te verwijderen. De opdrachtgever voor vernieuwing of het bandenvernieuwingsbedrijf heeft de mogelijkheid om een profiel te kiezen wat het best aansluit bij de gebruiksomstandigheden en inzet van de band.