Goed wagenparkbeheer leidt tot besparing van energie en grondstoffen

Onder wagenparkbeheer wordt verstaan: het regelmatig controleren van de banden van een wagenpark op bandenspanning, slijtage (waaronder profieldiepte) en schade. Een belangrijk aantal transportbedrijven en eigen vervoerders besteedt het beheer van de banden uit aan bandenservicebedrijven.

Bij een goed wagenparkbeheer kan in veel gevallen aanzienlijk langer van een bedrijfswagenband gebruik worden gemaakt.

Bij een te lage bandenspanning wordt de band op de voorgeschreven bandenspanning gezet. Dit beperkt de slijtage van de band en leidt tot een zuiniger brandstofverbruik van het voertuig. Tevens heeft een band op de correcte bandenspanning meer grip en tractie.

Onjuiste wielstanden (b.v. als gevolg van het rijden tegen een voorwerp van buitenaf) kunnen leiden tot onregelmatige slijtage van banden. Door het voertuig in z’n geval tijdig uit te lijnen wordt onregelmatige slijtage van de banden voorkomen en behoeft de band niet vroegtijdig te worden vervangen. Een goed uitgelijnd voertuig geeft de banden een langere levensduur en zorgt voor meer grip en rijcomfort.

En bij (ernstige) schade aan een band (b.v. een inrijding) kan een band tijdig worden gerepareerd of vervangen. Regelmatig wagenparkbeheer leidt tot significant minder pechgevallen. Daarmee draagt het bij aan veiligheid en continuïteit.

Feit: 30% onderspanning geeft 50% meer slijtage (zie bovenstaande afbeelding).
Feit: de juiste bandenspanning vermindert het brandstofgebruik en reduceert de kans op bandenpech.