Welke eisen stelt de overheid aan vernieuwde bedrijfswagenbanden?


Vernieuwde bedrijfswagenbanden moeten sinds 2010 voldoen aan het Europese keurmerk UN-ECE-R109. Dit keurmerk stelt eisen aan zowel de kwaliteit van vernieuwde banden als aan het productieproces. Het eindproduct wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld TÜV). Er zijn periodieke audits van het productieproces in opdracht van de overheid. In Nederland doet de RDW dit. De bandenvernieuwingsbedrijven moeten beschikken over een kwaliteitszorgsysteem