Welke eisen stelt de Europese Unie aan vernieuwde banden?

Vernieuwde banden moeten sinds 2010 voldoen aan het Europese keurmerk: UN-ECE-R109 voor bedrijfswagenbanden. Dit keurmerk stelt eisen aan zowel de vernieuwde band als aan het productieproces. Een gecertificeerde instelling (b.v. TUV) test het eindproduct steekproefsgewijs.

Bedrijven die bedrijfswagenbanden vernieuwen moeten bovendien beschikken over een kwaliteitshandboek en krijgen tevens periodiek een audit. In Nederland voert de RDW deze audits uit.