Wanneer komen banden in aanmerking voor vernieuwing?


Gebruikte banden komen in aanmerking voor vernieuwing als deze aan hoge eisen voldoen. Ten eerste moet een band geschikt zijn voor vernieuwing: de band moet een degelijk karkas hebben. Ten tweede moet de band aan hoge kwaliteitseisen voldoen: het karkas mag niet te veel schade hebben.

Producenten van vernieuwde bedrijfswagenbanden moeten voldoen aan het Europese keurmerk: UN-ECE-R109. Dit keurmerk stelt zowel eisen aan de vernieuwde band als aan het productieproces. Een gecertificeerde instelling test het eindproduct steekproefsgewijs. Bedrijven die bedrijfswagenbanden vernieuwen, moeten bovendien beschikken over een kwaliteitshandboek en krijgen periodiek een audit. In Nederland doet de RDW dit.