Brochure De voordelen van vernieuwde bedrijfswagenbanden

Veel bedrijven maken al gebruik van vernieuwde banden. In deze brochure vertellen vertegenwoordigers van een aantal toonaangevende bedrijven over hun overwegingen om dit te doen en welke ervaringen ze hebben met vernieuwde banden.
Download de brochure hier.

Via bandenvernieuwing is profiel van de band optimaal afgestemd op gebruiksmogelijkheden en inzet

Het profiel van een nieuwe band bepaalt voor welk doel een band het meest optimaal kan worden ingezet (b.v. montage onder een stuuras of trekas). Het bandenvernieuwingsproces biedt echter de mogelijkheid deze keuze te herzien. Na het vernieuwingsproces kan een band dus voor een ander doel worden ingezet dan de oorspronkelijke inzet. Nadat een band is goedgekeurd voor bandenvernieuwing wordt de band geruwd om het restant van het oude profiel te verwijderen. De opdrachtgever voor vernieuwing of het bandenvernieuwingsbedrijf heeft de mogelijkheid om een profiel te kiezen wat het best aansluit bij de gebruiksomstandigheden en inzet van de band.

De vier levens van een band

Goed wagenparkbeheer kan ertoe leiden dat een band vier levens heeft te weten:

1e leven:
De band wordt nieuw op een voertuig gemonteerd.

2e leven:
Na de eerste gebruiksfase wordt de band geherprofileerd. In dat geval worden bestaande profielen van een gebruikte band met een speciaal ontworpen mes dieper uitgesneden. Herprofilering van banden is uitsluitend toegestaan als dit op de zijwand van de band met het woord ‘regroovable’ is aangegeven.

3e leven:
Indien het profiel van de band, na de eerste herprofilering in grote mate is versleten kan de band na een grondige inspectie en goedkeuring worden voorzien van een nieuw loopvlak.

4e leven:
Als het profiel van de vernieuwde band in grote mate is gesleten kan deze opnieuw worden geherprofileerd.

Via deze vier levens van de band kan de levensduur van de band met 250% worden verlengd ten opzichte van de band die na één gebruiksfase voor verwerking wordt aangeboden. Op deze wijze worden veel grondstoffen en olie bespaard. Per herprofilering wordt 15 kg afval en per vernieuwing 55 kg afval voorkomen (uitstel van inzet van een nieuwe band). En tenslotte zal de km/kostprijs van de band positief worden beïnvloed.

Goed wagenparkbeheer leidt tot besparing van energie en grondstoffen

Onder wagenparkbeheer wordt verstaan: het regelmatig controleren van de banden van een wagenpark op bandenspanning, slijtage (waaronder profieldiepte) en schade. Een belangrijk aantal transportbedrijven en eigen vervoerders besteedt het beheer van de banden uit aan bandenservicebedrijven.

Bij een goed wagenparkbeheer kan in veel gevallen aanzienlijk langer van een bedrijfswagenband gebruik worden gemaakt.

Onjuiste wielstanden (b.v. als gevolg van het rijden tegen een voorwerp van buitenaf) kunnen leiden tot onregelmatige slijtage van banden. Door het voertuig in z’n geval tijdig uit te lijnen wordt onregelmatige slijtage van de banden voorkomen en behoeft de band niet vroegtijdig te worden vervangen. Een goed uitgelijnd voertuig geeft de banden een langere levensduur en zorgt voor meer grip en rijcomfort.

En bij (ernstige) schade aan een band (b.v. een inrijding) kan een band tijdig worden gerepareerd of vervangen. Regelmatig wagenparkbeheer leidt tot significant minder pechgevallen. Daarmee draagt het bij aan veiligheid en continuïteit.

Feit: 30% onderspanning geeft 50% meer slijtage (zie bovenstaande afbeelding).
Feit: de juiste bandenspanning vermindert het brandstofgebruik en reduceert de kans op bandenpech.

Herprofilering van bedrijfswagenbanden

Er zijn verschillende manieren om langer van een bedrijfswagenband, waarvan het profiel reeds in grote mate is versleten, gebruik te maken. Hierbij onderscheiden wij:

  • Loopvlakvernieuwing. Hierbij wordt een gebruikte band voorzien van een nieuw loopvlak. Zie de FAQ voor meer informatie over bandenvernieuwing.
  • Herprofilering. Bij herprofilering van banden worden de bestaande profielen van een gebruikte band met een speciaal ontworpen mes dieper uitgesneden. Herprofilering van banden is uitsluitend toegestaan als dit op de zijwand van de band met het woord ‘regrooveable’ is aangegeven. 

Het is belangrijk dat het herprofileren van banden tijdig en zorgvuldig plaatsvindt. Indien het profiel van de band te veel is gesleten of tijdens het herprofileren te diep wordt uitgesneden bestaat de kans dat de band, nadat het profiel in grote mate opnieuw is gesleten, niet meer kan/mag worden voorzien van een nieuw loopvlak.

Een geherprofileerde band slijt langzamer dan een nieuwe band omdat de profieldiepte minder is dan bij een nieuwe band. Dit leidt tot minder wrijving op de weg, minder bandenslijtage en minder rolweerstand, kortom:
• Tot 10% meer grip en tractie;
• Tot 25% brandstofbesparing;
• Besparing van grondstof: 15 kg (uitstel montage nieuwe band).

Feit: herprofileren van een band vraagt een bescheiden investering. Voor circa 8% van de prijs van een nieuwe band gaat de band ongeveer 20% langer mee (zie bovenstaande afbeelding).