Brochure De voordelen van vernieuwde bedrijfswagenbanden

Veel bedrijven maken al gebruik van vernieuwde banden. In deze brochure vertellen vertegenwoordigers van een aantal toonaangevende bedrijven over hun overwegingen om dit te doen en welke ervaringen ze hebben met vernieuwde banden.
Download de brochure hier.

Overheid moet harder trekken aan het vernieuwen van bedrijfswagenbanden

(van links naar rechts): Kees-Jan Riemersma, Sales Director van Banden Plan Europa b.v. en Kargro Banden b.v., Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, Ron van der Jagt, voorzitter Vereniging VACO, Erik Haverkort, Lid Tweede Kamer namens VVD, Jochim Geldens, Financieel directeur Kargro Groep, tevens lid van het Algemeen bestuur van Vereniging VACO.

Leiden, 19 juni 2023 – Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland en Erik Haverkort, Tweede Kamerlid VVD, kwamen met eigen ogen zien welke kansen de banden- en wielenbranche biedt voor de circulaire economie: het vernieuwen van bedrijfswagenbanden. ‘Jammer dat vanuit de overheid zo weinig aan promotie van vernieuwde banden wordt gedaan’, aldus Erik Haverkort. Het bedrijfsbezoek is onderdeel van de kennis- en informatiecampagne over vernieuwde banden, die VACO eind vorig jaar lanceerde.

In een lineaire economie wordt een band gedemonteerd en weggegooid zodra de profieldiepte te gering is en vervangen door een nieuwe band. De roep om duurzaamheid, zuinig omgaan met grondstoffen en de circulaire economie vormen voor zowel bedrijfsleven als overheid redenen om duurzame alternatieven te overwegen. Het verlengen van de levensduur van bedrijfswagenbanden via bandenvernieuwing is een goed en logisch antwoord op deze vraag voor nationale en internationale transporteurs, eigen vervoerders, openbaar vervoer, overheid, stadslogistiek, landbouwvoertuigen: noem maar op. Als het karkas van een band in goede conditie is, kan dit worden voorzien van een nieuw loopvlak en eventueel nieuwe zijwanden. Dan spreek je van een vernieuwde band.

De pluspunten van het vernieuwen van banden liggen voor het oprapen: vernieuwde banden zijn volkomen veilig en betrouwbaar, hebben een lichtere ecologische voetafdruk én hebben een gunstige kilometerkostprijs. Hergebruik van banden beperkt afval en bespaart per band tijdens de productie ongeveer 55 kilo aan grondstoffen en afval, ruim 60% CO2-uitstoot en 70 liter olie. De prestatie is gelijk aan die van een vergelijkbare nieuwe band. Daarnaast is een vernieuwde band gemiddeld 30% goedkoper dan een nieuwe band.

Naast het vernieuwen van banden neemt de banden- en wielenbranche ook op andere manieren zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid:

  • Bandeninzamelingsbedrijven keuren en selecteren ingezamelde banden op diverse mogelijkheden voor hergebruik en recycling;
  • Bandenverwerkingsbedrijven recyclen gebruikte banden waardoor bijzonder waardevolle grondstoffen worden herwonnen, die vervolgens tot nuttige producten worden verwerkt. De EU heeft natuurrubber tot kritische grondstof bestempeld. In Nederland wordt jaarlijks ruim 100.000 ton banden en rubber duurzaam verwerkt.

Duurzaamheid, zuinig omgaan met grondstoffen, de circulaire economie, de prestatie én de lagere aanschafprijs zouden voor zowel bedrijfsleven als overheid redenen moeten zijn om vernieuwde banden te gebruiken. Toch is in Nederland het marktaandeel van vernieuwde bedrijfswagenbanden een stuk lager dan in de ons omringende landen. Momenteel rijdt ongeveer 20% van het personen- en vrachtvervoer in Nederland op vernieuwde banden. In Duitsland is dat 28%, in Frankrijk 35% en in de VS rijdt zelfs de helft op vernieuwde banden.

Het Nederlands bedrijfsleven en de overheid laten dus kansen liggen, vindt VACO. Wanneer we in Nederland op het Franse niveau zouden komen, kunnen we 10.125.000 kilo CO2-uitstoot, 5.250.000 liter olie en 4.125.000 kilo grondstoffen en afval extra besparen ten opzichte van het huidige Nederlandse niveau. In Duitsland en Frankrijk dragen vooral stimuleringsregelingen van de overheid bij aan het grotere marktaandeel. Als de Nederlandse overheid bandenvernieuwing stimuleert, zoals in Duitsland en Frankrijk ook het geval is, verhoogt dit op korte termijn de duurzaamheid binnen het personen- en vrachtvervoer.

Einde bericht


Noot voor de redactie:
Meer info: ga naar duurzamebanden.nl en lees de ervaringen van gebruikers van vernieuwde banden.

Socials
https://twitter.com/Duurzamebanden
https://www.facebook.com/duurzamebanden1/    
https://www.linkedin.com/in/duurzame-banden-aa03a922b

Partners
De kennis- en informatiecampagne duurzamebanden.nl wordt gedragen door de producenten van vernieuwde banden, lid van VACO. Betrokken zijn: Banden Plan Europa, Peet Borst Bandentechniek Schoonhoven, Bridgestone Europe, Continental Benelux, Goodyear Tires Netherlands, Hankook Tire Netherlands, Michelin Nederland, Roline en Vulkanisatie Friesland.

VACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland. VACO behartigt de belangen ruim 650 banden- en wielenbedrijven uit de gehele bedrijfskolom. De leden van VACO zijn ingedeeld in negen sectoren: productie, handel, bandenservice, bandeninzameling, -vernieuwing en -verwerking, industriebanden, landbouwbanden en wielen. Bij VACO zijn ruim 300 bedrijven aangesloten met ruim 650 vestigingen in de Nederlandse banden- en wielenbranche. Dit is ongeveer 90% van de branche. In de totale branche zijn circa 8.000 mensen werkzaam. Er zijn 18 mensen werkzaam bij VACO in Leiden.

Contact
Archimedesweg 31
2333 CM Leiden

Mail      : info@duurzamebanden.nl
Bel       : inhoudelijk – Arie Verhoef (06 51 40 23 76)
communicatie – Annemarie Arensen (06 27 05 50 00)

Staatssecretaris Vivianne Heijnen complimenteert banden- en wielenbranche met duurzame en circulaire aanpak

(van links naar rechts) Voorzitter VACO, Ron van der Jagt, overhandigt staatssecretaris mevrouw Heijnen een ingelijst profiel tijdens werkbezoek aan de banden- en wielenbranche in bijzijn van vicevoorzitter VACO, tevens algemeen directeur Roline b.v., Carlo Hijzen

Leiden, 21 maart 2023 – Duurzaamheid is voor veel bedrijven in de banden- en wielenbranche ‘kern van de zaak’, aldus VACO-voorzitter Ron van der Jagt. De branche werkt hard naar een volledig circulaire keten. Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bezocht bandenvernieuwingsbedrijf Roline. Met eigen ogen zag zij hoe het vernieuwen van bedrijfswagenbanden een belangrijke bijdrage kan leveren aan het besparen van grondstoffen en verminderen van de CO2-emissie. Zij gaf aan het mooi te vinden dat de sector zelf hard werkt aan de gehele ladder van de circulaire economie. Het bedrijfsbezoek is onderdeel van de kennis- en informatiecampagne over vernieuwde banden, die VACO eind vorig jaar lanceerde.

Het verlengen van de levensduur van bedrijfswagenbanden voor truck en bus via het vernieuwen van banden biedt grote kansen. Hergebruik van banden beperkt afval en bespaart per band tijdens de productie ongeveer 55 kilo aan grondstoffen en afval, ruim 60% CO2 uitstoot en 70 liter olie. De prestatie is minimaal gelijk aan die van een vergelijkbare nieuwe band. Daarnaast is een vernieuwde band gemiddeld 30% goedkoper.

Duurzaamheid, zuinig omgaan met grondstoffen, de circulaire economie, de prestatie én de lagere aanschafprijs zouden voor zowel bedrijfsleven als overheid redenen moeten zijn om vernieuwde banden te gebruiken. Toch is in Nederland het marktaandeel van vernieuwde bedrijfswagenbanden een stuk lager dan in de ons omringende landen. Momenteel rijdt ongeveer 20% van het personen- en vrachtvervoer in Nederland op vernieuwde banden. In Duitsland is dat 28%, in Frankrijk 35% en in de VS rijdt zelfs de helft op vernieuwde banden.

Het Nederlands bedrijfsleven en de overheid laten dus kansen liggen, vindt VACO. Wanneer we in Nederland op het Franse niveau zouden komen, kunnen we 10.125.000 kilo CO2 uitstoot, 5.250.000 liter olie en 4.125.000 kilo grondstoffen en afval extra besparen ten opzichte van het huidige Nederlandse niveau. In Duitsland en Frankrijk dragen vooral stimuleringsregelingen van de overheid bij aan het grotere marktaandeel. Daarom heeft VACO de volgende suggesties aan de staatssecretaris meegegeven:

  • Maak het gebruiken van vernieuwde banden waar mogelijk een dringend advies bij overheidsaanbestedingen
  • Gebruik de vrachtwagenheffing vanaf 2027 als subsidie op vernieuwde banden zoals in Duitsland
  • Geef vernieuwingsbedrijven ontheffing voor de CO2 taks in EU-verband
  • Maak de communicatie door de overheid over de voordelen van vernieuwde banden vindbaarder

Als de Nederlandse overheid bandenvernieuwing stimuleert, zoals in Duitsland en Frankrijk ook het geval is, ontstaat op kortere termijn meer circulariteit in zowel het personen- als vrachtvervoer.

Via bandenvernieuwing is profiel van de band optimaal afgestemd op gebruiksmogelijkheden en inzet

Het profiel van een nieuwe band bepaalt voor welk doel een band het meest optimaal kan worden ingezet (b.v. montage onder een stuuras of trekas). Het bandenvernieuwingsproces biedt echter de mogelijkheid deze keuze te herzien. Na het vernieuwingsproces kan een band dus voor een ander doel worden ingezet dan de oorspronkelijke inzet. Nadat een band is goedgekeurd voor bandenvernieuwing wordt de band geruwd om het restant van het oude profiel te verwijderen. De opdrachtgever voor vernieuwing of het bandenvernieuwingsbedrijf heeft de mogelijkheid om een profiel te kiezen wat het best aansluit bij de gebruiksomstandigheden en inzet van de band.

Veel te winnen met het vernieuwen van banden: VACO lanceert campagne

Leiden, 1 november 2022 – Het verlengen van de levensduur van bedrijfswagenbanden (voor truck- en bus) via het vernieuwen van banden biedt ongekende kansen. Duurzaamheid, zuinig omgaan met grondstoffen en de circulaire economie zouden voor zowel bedrijfsleven als overheid redenen moeten zijn om vernieuwde banden te overwegen. Toch is het marktaandeel in Nederland van vernieuwde bedrijfswagenbanden een stuk lager dan in de ons omringende landen. Momenteel rijdt circa 20% van het personen- en vrachtvervoer in Nederland op vernieuwde banden. In Duitsland is dat 28%, in Frankrijk 35% en in de VS rijdt zelfs de helft op vernieuwde banden. Dus in Nederland valt nog veel te winnen.

Daarom lanceert VACO vandaag de kennis- en informatiecampagne over vernieuwde banden. In deze campagne wil VACO de voordelen in beeld brengen en ervaringen delen met transporteurs, eigen vervoerders, openbaar vervoer, overheid en opdrachtgevers voor transport. De boodschap: vernieuwde banden zijn veilig en betrouwbaar, hebben een lagere ecologische voetafdruk én hebben een gunstige kilometerkostprijs.

VACO brengt bandenvernieuwing ook bij politiek Den Haag onder de aandacht in het commissiedebat Circulaire economie dat op 2 november plaatsvindt. Als de Nederlandse overheid bandenvernieuwing stimuleert, zoals in Duitsland en Frankrijk ook het geval is, ontstaat op kortere termijn meer circulariteit in zowel het personen- als vrachtvervoer.

De basis van vernieuwde bedrijfswagenbanden komt van bestaande, gebruikte banden. Iets minder dan de helft van oorspronkelijk kwalitatief goede nieuwe banden komt in aanmerking voor hergebruik. Hier gaat per band een strenge selectie aan vooraf. Volledig gecontroleerd en gecertificeerd volgens Europese regelgeving. De banden krijgen een geheel nieuw loopvlak. Kwalitatief goede banden kunnen op deze manier meerdere levens meegaan. Hergebruik beperkt afval en bespaart per band tijdens de productie circa 50 tot 70 kilo aan grondstoffen, ruim 60% CO2 uitstoot en 70 liter olie.

Veel professionele gebruikers – van busmaatschappijen tot transportbedrijven, van gespecialiseerde afvalverwerkers tot zelfs vliegtuigmaatschappijen – verlengen de levensduur van hun banden reeds. De vernieuwde banden onder hun vloot leveren groene en financiële voordelen op. Daarnaast biedt het vernieuwen van banden hen de kans om een profiel op maat te ontwikkelen, waardoor hun voertuigen nóg veiliger, zuiniger en schoner rijden.

Kortom: wie een duurzame bijdrage wil leveren aan de circulaire economie en tegelijkertijd de bedrijfskosten wil minimaliseren, kiest voor vernieuwde banden.

De vier levens van een band

Goed wagenparkbeheer kan ertoe leiden dat een band vier levens heeft te weten:

1e leven:
De band wordt nieuw op een voertuig gemonteerd.

2e leven:
Na de eerste gebruiksfase wordt de band geherprofileerd. In dat geval worden bestaande profielen van een gebruikte band met een speciaal ontworpen mes dieper uitgesneden. Herprofilering van banden is uitsluitend toegestaan als dit op de zijwand van de band met het woord ‘regroovable’ is aangegeven.

3e leven:
Indien het profiel van de band, na de eerste herprofilering in grote mate is versleten kan de band na een grondige inspectie en goedkeuring worden voorzien van een nieuw loopvlak.

4e leven:
Als het profiel van de vernieuwde band in grote mate is gesleten kan deze opnieuw worden geherprofileerd.

Via deze vier levens van de band kan de levensduur van de band met 250% worden verlengd ten opzichte van de band die na één gebruiksfase voor verwerking wordt aangeboden. Op deze wijze worden veel grondstoffen en olie bespaard. Per herprofilering wordt 15 kg afval en per vernieuwing 55 kg afval voorkomen (uitstel van inzet van een nieuwe band). En tenslotte zal de km/kostprijs van de band positief worden beïnvloed.

Goed wagenparkbeheer leidt tot besparing van energie en grondstoffen

Onder wagenparkbeheer wordt verstaan: het regelmatig controleren van de banden van een wagenpark op bandenspanning, slijtage (waaronder profieldiepte) en schade. Een belangrijk aantal transportbedrijven en eigen vervoerders besteedt het beheer van de banden uit aan bandenservicebedrijven.

Bij een goed wagenparkbeheer kan in veel gevallen aanzienlijk langer van een bedrijfswagenband gebruik worden gemaakt.

Onjuiste wielstanden (b.v. als gevolg van het rijden tegen een voorwerp van buitenaf) kunnen leiden tot onregelmatige slijtage van banden. Door het voertuig in z’n geval tijdig uit te lijnen wordt onregelmatige slijtage van de banden voorkomen en behoeft de band niet vroegtijdig te worden vervangen. Een goed uitgelijnd voertuig geeft de banden een langere levensduur en zorgt voor meer grip en rijcomfort.

En bij (ernstige) schade aan een band (b.v. een inrijding) kan een band tijdig worden gerepareerd of vervangen. Regelmatig wagenparkbeheer leidt tot significant minder pechgevallen. Daarmee draagt het bij aan veiligheid en continuïteit.

Feit: 30% onderspanning geeft 50% meer slijtage (zie bovenstaande afbeelding).
Feit: de juiste bandenspanning vermindert het brandstofgebruik en reduceert de kans op bandenpech.

Herprofilering van bedrijfswagenbanden

Er zijn verschillende manieren om langer van een bedrijfswagenband, waarvan het profiel reeds in grote mate is versleten, gebruik te maken. Hierbij onderscheiden wij:

  • Loopvlakvernieuwing. Hierbij wordt een gebruikte band voorzien van een nieuw loopvlak. Zie de FAQ voor meer informatie over bandenvernieuwing.
  • Herprofilering. Bij herprofilering van banden worden de bestaande profielen van een gebruikte band met een speciaal ontworpen mes dieper uitgesneden. Herprofilering van banden is uitsluitend toegestaan als dit op de zijwand van de band met het woord ‘regrooveable’ is aangegeven. 

Het is belangrijk dat het herprofileren van banden tijdig en zorgvuldig plaatsvindt. Indien het profiel van de band te veel is gesleten of tijdens het herprofileren te diep wordt uitgesneden bestaat de kans dat de band, nadat het profiel in grote mate opnieuw is gesleten, niet meer kan/mag worden voorzien van een nieuw loopvlak.

Een geherprofileerde band slijt langzamer dan een nieuwe band omdat de profieldiepte minder is dan bij een nieuwe band. Dit leidt tot minder wrijving op de weg, minder bandenslijtage en minder rolweerstand, kortom:
• Tot 10% meer grip en tractie;
• Tot 25% brandstofbesparing;
• Besparing van grondstof: 15 kg (uitstel montage nieuwe band).

Feit: herprofileren van een band vraagt een bescheiden investering. Voor circa 8% van de prijs van een nieuwe band gaat de band ongeveer 20% langer mee (zie bovenstaande afbeelding).