Kennisbank (oud)

Onze infographic laat in een oogopslag zien hoe groot de voordelen zijn van vernieuwde banden. Download deze en andere infographics.

Herprofilering van bedrijfswagenbanden

Er zijn verschillende manieren om langer van een bedrijfswagenband, waarvan het profiel reeds in grote mate is versleten, gebruik te maken. Hierbij onderscheiden wij:

 • Loopvlakvernieuwing. Hierbij wordt een gebruikte band voorzien van een nieuw loopvlak. Zie de FAQ voor meer informatie over bandenvernieuwing.
 • Herprofilering. Bij herprofilering van banden worden de bestaande profielen van een gebruikte band met een speciaal ontworpen mes dieper uitgesneden. Herprofilering van banden is uitsluitend toegestaan als dit op de zijwand van de band met het woord ‘regroovable’ is aangegeven. 

Het is belangrijk dat het herprofileren van banden tijdig en zorgvuldig plaatsvindt. Indien het profiel van de band te veel is gesleten of tijdens het herprofileren te diep wordt uitgesneden bestaat de kans dat de band, nadat het profiel in grote mate opnieuw is gesleten, niet meer kan/mag worden voorzien van een nieuw loopvlak.

Een geherprofileerde band slijt langzamer dan een nieuwe band omdat de profieldiepte minder is dan bij een nieuwe band. Dit leidt tot minder wrijving op de weg, minder bandenslijtage en minder rolweerstand, kortom:

 • Tot 10% meer grip en tractie;
 • Tot 25% brandstofbesparing;
 • Besparing van grondstof: 15 kg (uitstel montage nieuwe band).
Feit: herprofileren van een band vraagt een bescheiden investering. Voor circa 8% van de prijs van een nieuwe band gaat de band ongeveer 20% langer mee (zie bovenstaande afbeelding).

Goed wagenparkbeheer leidt tot besparing van energie en grondstoffen

Onder wagenparkbeheer wordt verstaan: het regelmatig controleren van de banden van een wagenpark op bandenspanning, slijtage (waaronder profieldiepte) en schade. Een belangrijk aantal transportbedrijven en eigen vervoerders besteedt het beheer van de banden uit aan bandenservicebedrijven.

Bij een goed wagenparkbeheer kan in veel gevallen aanzienlijk langer van een bedrijfswagenband gebruik worden gemaakt.

Bij een te lage bandenspanning wordt de band op de voorgeschreven bandenspanning gezet. Dit beperkt de slijtage van de band en leidt tot een zuiniger brandstofverbruik van het voertuig. Tevens heeft een band op de correcte bandenspanning meer grip en tractie.

Onjuiste wielstanden (b.v. als gevolg van het rijden tegen een voorwerp van buitenaf) kunnen leiden tot onregelmatige slijtage van banden. Door het voertuig in z’n geval tijdig uit te lijnen wordt onregelmatige slijtage van de banden voorkomen en behoeft de band niet vroegtijdig te worden vervangen. Een goed uitgelijnd voertuig geeft de banden een langere levensduur en zorgt voor meer grip en rijcomfort.

En bij (ernstige) schade aan een band (b.v. een inrijding) kan een band tijdig worden gerepareerd of vervangen. Regelmatig wagenparkbeheer leidt tot significant minder pechgevallen. Daarmee draagt het bij aan veiligheid en continuïteit.

Feit: 30% onderspanning geeft 50% meer slijtage (zie bovenstaande afbeelding).
Feit: de juiste bandenspanning vermindert het brandstofgebruik en reduceert de kans op bandenpech.

De vier levens van een band

Goed wagenparkbeheer kan ertoe leiden dat een band vier levens heeft te weten:

1e leven:
De band wordt nieuw op een voertuig gemonteerd.

2e leven:
Na de eerste gebruiksfase wordt de band geherprofileerd. In dat geval worden bestaande profielen van een gebruikte band met een speciaal ontworpen mes dieper uitgesneden. Herprofilering van banden is uitsluitend toegestaan als dit op de zijwand van de band met het woord ‘regroovable’ is aangegeven. 

3e leven:
Indien het profiel van de band, na de eerste herprofilering in grote mate is versleten kan de band na een grondige inspectie en goedkeuring worden voorzien van een nieuw loopvlak.

4e leven:
Als het profiel van de vernieuwde band in grote mate is gesleten kan deze opnieuw worden geherprofileerd.

Via deze vier levens van de band kan de levensduur van de band met 250% worden verlengd ten opzichte van de band die na één gebruiksfase voor verwerking wordt aangeboden. Op deze wijze worden veel grondstoffen en olie bespaard. Per herprofilering wordt 15 kg afval en per vernieuwing 55 kg afval voorkomen (uitstel van inzet van een nieuwe band). En tenslotte zal de km/kostprijs van de band positief worden beïnvloed.

Via bandenvernieuwing is profiel van de band optimaal afgestemd op gebruiksmogelijkheden en inzet

Het profiel van een nieuwe band bepaalt voor welk doel een band het meest optimaal kan worden ingezet (b.v. montage onder een stuuras of trekas). Het bandenvernieuwingsproces biedt echter de mogelijkheid deze keuze te herzien. Na het vernieuwingsproces kan een band dus voor een ander doel worden ingezet dan de oorspronkelijke inzet. Nadat een band is goedgekeurd voor bandenvernieuwing wordt de band geruwd om het restant van het oude profiel te verwijderen. De opdrachtgever voor vernieuwing of het bandenvernieuwingsbedrijf heeft de mogelijkheid om een profiel te kiezen wat het best aansluit bij de gebruiksomstandigheden en inzet van de band.

Correcte bandenspanning biedt vele voordelen: duurzaam, veilig en voordelig

Een correcte bandenspanning biedt vele voordelen. Incorrecte bandenspanning:

 • leidt tot een hogere rolweerstand (dus groter brandstof- of stroomgebruik);
 • leidt tot meer slijtage van de banden;
 • is nadelig voor het rijgedrag (grip en tractie), gaat dus ten koste van de veiligheid;
 • en/of overbelasting leiden tot beschadiging van de band en verzwakken het karkas;
 • leidt ertoe dat de banden minder belast kunnen worden. Te lage bandenspanning (onderspanning) kan daarom (zeker in combinatie met te hoge belasting) snel leiden tot extra schade aan de band.

Banden verliezen in de loop der tijd een beetje lucht. Controleer daarom de bandenspanning van de banden regelmatig of geef uw bandenspecialist opdracht om dat te doen.

Tips in relatie tot het oppompen van banden:

 • Controleer, voordat je gaat bijpompen, of de band, met name de zijwanden, zichtbare schade hebben.
 • Pomp een band bij in koude toestand.
 • De optimale bandenspanning hangt af van de belasting, de snelheid en de gebruiksomstandigheden van het voertuig en de band. Bepaal dit aan de hand van de bandenspanningstabel van de bandenfabrikant.
 • Ga tijdens het bijpompen niet naast de band, maar in de richting van het loopvlak staan (dus voor of achter de band). Houd zoveel mogelijk afstand van de band, minimaal drie meter vanaf het profiel van de band.
 • Zorg dat er niemand in de buurt van de band staat als je hem oppompt.
 • Bij ongewoon gedrag van de band (b.v. kraken): stop direct met pompen en waarschuw omstanders.
 • Reset een eventueel aanwezig TPMS-systeem als de bandenspanning is aangepast en/of de banden zijn gewisseld.
 • Raadpleeg voor meer informatie over het veilig monteren, oppompen en bijpompen van bedrijfswagenbanden: Praktijkrichtlijn monteren en oppompen van bedrijfswagenbanden.